חמדת-ימים-חלק-ב,,יחידת-בגרות-באישור-מפמר,,חוברת-עבודה-חמדת-ימים,,בגרות-חמדת-ימים,,חמדת-ימים-הלכות-שבת,,מדריך-למורה,

דף הבית חלק א' - חט"ב חלק ב' - תיכון המלצות ומכתבים צור קשר

חמדת ימים חלק ב הספר כלול ברשימת הספרים המאושרים ע"י משרד החינוך, ומיועד לתלמידים ותלמידות בכיתות התיכון. הספר "חמדת ימים" מומלץ ללמידה בשתי אפשרויות: א. לבגרות - כאחת משלוש יחידות החובה בכיתות יא, יב, במסלולים תלמוד ותושב"ע, הערכה חלופית, יחידה אחת (100 עמ' מתוך חמדת ימים חלק ב, כתחליף ליחידת במעגלי ההלכה), וביחידות ההגבר (כיתה י', מסלול תושב"ע) - הערכה חלופית, 0.6 יחידה (60 עמ' מתוך הספר). חלופות בהערכה - הצעות ודוגמאות, לקט מקורות לעבודות, דוגמאות למצגות שהכינו תלמידים לאתר המפמ"ר ב. לימוד הלכות שבת בכיתה ט או י על מנת לדעת כהלכה, לשמור ולעשות. לפירוט נוסף חמדת ימים חלק ב - תוכן העניינים חמדת ימים חלק ב - דפים לדוגמהחידונים על חמדת ימים חלק ב' - בדף החידונים כתיבת התשובות מתוך הנסיון, מרבית התלמידים מעדיפים לכתוב את התשובות בספר. בדרך זו אין אפשרות להעביר את הספר לתלמידים אחרים, אך מאידך, יש בכך נוחות בלימוד ובכתיבת התשובות. תלמידים המעדיפים שלא לכתוב את התשובות בספר, יכולים להשתמש במחברת, ובמקרה זה המורה יכול לקבל מאיתנו במייל טבלאות ותרשימים, ולחלקם כדף עבודה. קיימת גם אפשרות שלישית, והיא - להשתמש בחוברת עבודה דקה שהדפסנו לשם כך, שבה ריכזנו את כל השאלות הפזורות לאורך הספר במתכונת של דפי עבודה, ללא המקורות וההסברים. עלות החוברת: 15 ש"ח. חוברת שאלות - דוגמה לרכזי תושב"ע: ניתן לקבל ספר במחיר הכרות. צור קשר