דף הבית חלק א' - חט"ב חלק ב' - תיכון המלצות ומכתבים צור קשר

שיעורים מקוונים בנושאים שונים המשוב המיידי שמקבל הלומד מאפשר לנצל זאת גם ללמידה וגם לחזרה והעמקה. להתחלת שיעור לחץ על התמונה. השיעורים הבאים מתרכזים בעיקרי היסודות בכל נושא, בצורה של שאלות ותשובות. השאלות מסייעות למיקוד הלמידה והקשב, בצמוד להקניית המידע על ידי המורה, או בלימוד עצמי מתוך הספר. המשוב המיידי שמקבל הלומד מאפשר לנצל זאת גם ללמידה וגם לחזרה והעמקה. להתחלת שיעור לחץ על התמונה. הלכות נטילת ידיים לסעודה לימוד הלכות נטילת ידיים לסעודה על פי הספר "פניני הלכה - ברכות" של הרב אליעזר מלמד שליט"א. הלכות תפילין לימוד הלכות תפילין על פי שולחן ערוך סימנים כה - לא. השאלות כאן זהות לשאלות בחידון טריונטי הנמצא אף הוא באתר - בדף החידונים. שמירת הלשון מדריך להלכות לשון הרע, על פי הספר "חפץ חיים" של רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל מראדין (י"א בשבט תקצ"ט - כ"ד באלול תרצ"ג), מחבר הספר משנה ברורה ועוד, וגם בעזרת הספר שנכתב בעקבותיו - "טהרת הלשון" של הרב זאב גרינוולד. תרומות ומעשרות לימוד הלכות תרומות ומעשרות - על פי סרטון של מכון התורה והארץ, ופניני הלכה של הרב אליעזר מלמד - ליקוטים א. הלכות כשרות לימוד הלכות דגים, חלב ובשר, על פי הספר "ואכלת ושבעת" של הרב אלישיב קנוהל שליט"א. לימוד יסודי של פרקי משנה במסכת יומא פרק א פרק ב פרק ג פרק ד לימוד יסודי של פרקי משנה במסכת בבא קמא פרק ג פרק ה פרק ו פרק ז פרק ח